Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

JCI 6.0 (Joint Commission International Accriditation Standards for Hospitals, 6th Edition), Tiếng Việt

JCI 6.0 cung cấp cơ sở công nhận các bệnh viện trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn của JCI xác định các mong đợi về kết quả hoạt động, cấu trúc và chức năng phải có của một bệnh viện được JCI công nhận.

Ngoài JCI 6.0, các Bệnh viện có thể lựa chọn áp dụng ISO 9001:2015, EN 15524:2016, Baldrige Excellence Framework (Health Care). Tuy nhiên, các Bệnh viện nên bắt đầu với ISO 9001:2015.

Tính đến tháng 6-2019, Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu đã thực hiện tư vấn ISO 9001 cho 23 Bệnh viện. Trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tai Mũi Họng HCM, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Tỉnh An Giang, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Long Khánh,...

Nội dung bản chuyển ngữ JCI 6.0:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét