Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Hướng dẫn bỏ túi về quản lý rủi ro Dịch vụ y tế


ISO 9001:2015, EN 15224:2016 đều có yêu cầu về quản lý rủi ro (Điều khoản 6), và dưới đây là một hướng dẫn nhanh về quản lý rủi ro lâm sàng, một tài liệu có thể dùng tham khảo khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại các bệnh viện.

Tính đến hết tháng 12-2018, TDC đã thực hiện tư vấn cho 916 Đơn vị với hơn 1500 dự án đã được triển khai, trong đó đã tư vấn cho 23 bệnh viện.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét