Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

FSSC 22000. HƯỚNG DẪN VỀ GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM

FSSC 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - MỘT TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU CHO AN TOÀN THỰC PHẨM, NHẰM BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

PAS 96:2017

Bảo vệ sản phẩm thực phẩm và sản phẩm thực phẩm nông nghiệp là điều cần thiết đối với danh tiếng và sự tồn tại của bất cứ công ty thực phẩm nào. Với sự tăng trưởng của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và ngành thực phẩm có mức độ cạnh tranh cao, những cuộc tấn công có chủ đích trở nên phổ biến hơn và khi chúng xảy ra sẽ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và cộng đồng. Đây là lý do tại sao BSI đã phát triển PAS 96. (Nguồn: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/vi-VN/News/Training/2017/Food%20sector/Food%20sector%201/PAS%2096%20Food%20and%20Drink%20Defence%20Brochure%20VN.pdf) --------------------------------------------------